Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry    Pöytäkirja

Syyskokous 2010

Yleinen kokous 2 / 2010
sunnuntaina 21.11.2010 klo 13.00 Koulupuisto, Putkilahti

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Niilo Huujärvi avasi kokouksen kello 13:00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Huujärvi, sihteeriksi Veikko Perttula ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tapio Ranta ja Timo Suominen. 

3 Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat on kirjattu erilliseen osanottajaluetteloon.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

Järjestetään edelleen beach volley -lentopalloiltoja urheilukentällä. Toimintamuodoista tarkemmin toimintasuunnitelmassa. 

6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2011.

7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle puheenjohtaja

Valittiin yksimielisesti Niilo Huujärvi seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2011.

8 Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä

Erovuoroisia ovat Veikko Perttula, Tapio Ranta ja Timo Suominen.

Valittiin erovuoroiset uudelleen johtokunnan jäseniksi. Muut johtokunnan jäsenet ovat Katri Ruth, Sari Jokinen ja Visa Halttunen.

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastajat

Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2011 Tauno Rantalainen ja Irma Turma sekä varalle Pekka Salonen ja Virpi Ruth-Salonen. 

10 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet mahdollisiin seuratoiminnan vaatimiin jaoksiin

Seuratoimintajaoksia ei muodostettu.

11 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2011 on viisi (5) euroa. Seuran jäsen voi ilmoittaa toimintavuoden aikana 15 vuotta täyttävän, tai sitä nuoremman, huollettavanaan olevan lapsen seuran jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua.

Kannattajajäsenmaksun suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Kannattavalla henkilöjäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöjäsenillä. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

12 Valitaan seuran edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin

Valtuutettiin johtokunta valitsemaan edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin. 

13 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen 11 § mukaisesti vireille panemat asiat

Muita asioita ei käsitelty.

13    Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:50.
 

 

Niilo Huujärvi, puheenj.

 

Veikko Perttula, sihteeri

 

Timo Suominen, pöytäk.tark.

 

Tapio Ranta, pöytäk.tark.

sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti