Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011

Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2010

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011


Kehitetään liikuntatoimintaa tähänastisten hyvien kokemusten pohjalta. Jatketaan urheilukentän kunnostusta. Kiinnitetään huomiota jäsenpalveluihin ja tiedottamiseen.

Kesäkisat

Kesäkisat järjestetään perinteiseen tapaan heinäkuussa.

Beach Volley

Jatketaan lentopalloiltoja totuttuun tapaan.

Muu liikuntatoiminta

Järjestetään talvivaellus.

Aktivoidaan jalkapalloharrastusta kentällä, mahdollisesti myös ulkosählyä, pesäpalloa tms, kysynnän mukaan.

Järjestetään kylien välinen lentopalloturnaus alkukesästä.

Tapahtumia järjestetään yhdessä eri yhdistysten, yhteisöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa. Osallistutaan muiden järjestämien tapahtumien järjestelyihin pyydettäessä.

Kentän kunnostus

Kunnostetaan huoltorakennuksen kylmäkellari. Ohjataan pysäköinti huoltorakennuksen päätyyn. Tasataan ja kunnostetaan kentän pintaa. Kunnostusta varten järjestetään yhdet tai useammat talkoot.

Kentän ylläpito

Kentän pintaa huolletaan niittämällä, tavoitteena vähintään 2 kertaa kesäkuussa ja kerran heinäkuussa (riittävän ajoissa ennen kesäkisoja).

Jäsentoiminta

Laaditaan mahdollisimman säännöllinen jäsentiedote, esimerkiksi 4 kertaa vuodessa. Tiedote jaetaan sähköpostitse ja tiivistelmä tiedotteesta välitetään Putkilahden kylälehteen julkaistavaksi. Ylläpidetään edelleen seuran verkkosivuja http://kettera.putkilahti.fi -osoitteessa.

Tapahtumista tiedotetaan kylälehden kautta sekä tarvittaessa kohdennetusti sopivalle kohderyhmälle, haastetyylisesti.

Jäsenhankintaa harjoitetaan erityisesti johtokunnan jäsenten toimesta. Lisäksi seuran www-sivuilla on jäsenyyden hakemiseen ja jäsentietojen ylläpitoon tarkoitettu lomake.

Myydään edelleen seurapaitoja Ketterän logolla. Kootaan tarvittaessa koon mukaisia lisätilaustietoja.

Yleissuunnitelma seuraaville vuosille

Putkilahden Ketterä järjestää kylällä tilaisuuksia liikuntaan ryhmissä. Lisäksi seura pitää yllä kunnostettua urheilukenttää ja parantaa sen palveluvarustusta vähitellen. Liikuntahenkisiä tapahtumia järjestetään resurssien mukaan, pyrkien ainakin yhteen tapahtumaan kesässä.

 

2 Talousarvio vuodelle 2011Tuloarvio:
0.250,00 Jäsenmaksutulot
0.020,00 Kannatusjäsenmaksut (väh. 20 euroa kpl)
0.400,00 Seuratoiminnan toiminta-avustus
0.100,00 Tapahtumista varainhankintatuloja
0.150,00 Ketterän seurapaitatulot
0.920,00 Tuloarvio yhteensä

Menoarvio:
0.060,00 Huoltorakennuksen vakuutus
0.250,00 Huoltorakennuksen jatkokunnostus
0.300,00 Kesäkisajärjestelyt
0.160,00 Toimisto-, tiedotus-, viranomais-, keskusjärjestö- ja www-kulut
0.150,00 Kentän huoltopalvelut, mm. tasaus ja niitto
0.920,00 Menoarvio yhteensä

 
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti