Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi
Putkilahden Ketterä ry      Pöytäkirja

Syyskokous 2007

Yleinen kokous 2 / 2007
Lauantai 24.11.2007 kello 13 Kahvila Voitto, Virran Puoti

1          Kokouksen järjestäytyminen


Seuran puheenjohtaja Timo Suominen avasi kokouksen kello 13:00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Suominen ja sihteeriksi Veikko Perttula. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Katri Ruth ja Tapio Ranta.

2          Todetaan läsnäolijat


Läsnäolijoista laadittiin erillinen luettelo. Läsnä oli 10 seuran jäsentä.

3          Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4          Päätetään tulevan vuoden urheilumuodoista


Jatketaan kesän beach volley -lentopalloiltoja totutulla tavalla. Järjestetään lyhyt lentopallokoulu keskikesällä lapsille, mikäli halukkaita on.

5          Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten


Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 lisäyksellä että toimintaa pyritään järjestämään yhdessä eri yhdistysten, yhteisöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa. Korjattu toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä.

6          Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle puheenjohtaja


Valittiin yksimielisesti Niilo Huujärvi seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2008.

7          Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä


Erovuoroisia olivat Riitta Harjula, Katri Ruth ja Niilo Huujärvi. Valittiin johtokuntaan uutena jäsenenä Jorma Pynnönen ja valittiin jäsenet Riitta Harjula ja Katri Ruth uudelleen johtokuntaan.

Eroa johtokunnan jäsenyydestä pyytäneen Riitta Hakasen tilalle valittiin Timo Suominen. Toiselle toimikaudelle jatkavat Veikko Perttula ja Tapio Ranta.

8          Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastajat


Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2008 Tauno Rantalainen ja Marja Kuisma sekä varalle Pekka Salonen ja Virpi Ruth-Salonen.

9          Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet mahdollisiin seuratoiminnan vaatimiin jaoksiin


Seuratoimintajaoksia ei muodostettu.

10    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus


Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2008 on viisi (5) euroa. Kannattajajäsenmaksun suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Kannattavalla henkilöjäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöjäsenillä. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

11    Valitaan tarvittaessa seuran edustajat Keski-Suomen liikuntajärjestön kokouksiin


Valtuutettiin johtokunta selvittämään liittyminen soveltuvaan kattojärjestöön.

12    Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat asiat


Muita asioita ei käsitelty.

13    Kokouksen päättäminen


Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

Timo Suominen, pj             Veikko Perttula, siht.

Katri Ruth                          Tapio Ranta
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti