Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008

Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2007

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008


Putkilahden Ketterän toimintaa jatketaan v. 2008 edellisen vuoden lähtökohdista. Kenttää pyritään kunnostamaan edelleen keräämällä puunjuuret ym. roskat pois ja tasaamalla raivattua kenttäaluetta. Kopin katon kuntoa tarkastellaan ja suoritetaan ainakin vauriokohtien paikkaus; mahdollisuuksien mukaan uusitaan kopin katto.

Liikunnan osalta tulevana kesänä jatketaan beach volley –peli-iltoja totutulla tavalla ja pyritään saamaan enemmän ihmisiä mukaan. Tarvittaessa voidaan pitää eritasoisia ryhmiä. Järjestetään lyhyt lentopallokoulu keskikesällä kylän lapsille, mikäli halukkaita on. Jalkapallomaalit asetetaan kentälle niin, että raivattua osaa voidaan kunnostaa, mutta myös pienimuotoinen jalkapallopeli olisi mahdollinen. Liikuntaryhmien perustaminen ulkoliikuntaa varten jätettiin johtokunnan harkittavaksi.

Tapahtumia järjestetään yhdessä eri yhdistysten, yhteisöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa. Päävastuu otetaan kaikille kyläläisille ja kesäasukkaille suunnatusta kesätapahtumasta urheilukentällä. Esimerkinomaisesti voitaisiin järjestää kylän teillä pidettävä yhden päivän kylävaellus ja/tai talvella lumiukkokisa.

Lyhyen aikavälin tavoitteita

Putkilahden Ketterä järjestää kylällä tilaisuuksia säännölliseen liikuntaan ryhmissä. Lisäksi seura pitää yllä kunnostettua urheilukenttää ja pyrkii parantamaan sen palveluvarustusta vähitellen. Liikuntahenkisiä tapahtumia järjestetään resurssien mukaan, pyrkien ainakin yhteen tapahtumaan kesässä.

Tiedottaminen

Seuran toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle sekä suoralla jäsenkohtaisella tiedottamisella sähköpostitse että Putkilahden kylälehdessä, seuran verkkosivuilla kettera.putkilahti.fi ja kylän ilmoitustauluilla. Mahdollisista tapahtumista tiedotetaan kylälehden kautta sekä tarvittaessa kohdennetusti sopivalle kohderyhmälle, haastetyylisesti.

2 Talousarvio vuodelle 2008


Ketterällä on varoja tilillä vuodenvaihdetta lähestyttäessä noin 600 eur

Tuloja:
0.100,00 Jäsenmaksuista saadaan tuloa arviolta 100 euroa
0.100,00 Kunnan avustusta haetaan vähintään 100 euroa
0.200,00 Tapahtumista tuloa noin 200 euroa
0.250,00 Ketterän seurapaitatuloja 250 euroa
0.650,00 Tulot yhteensä

Menoja:
0.200,00 Kentän kunnostukseen varoja tarpeen mukaan, pyritään talkoopohjaiseen työhön.
0.300,00 v.2008 tapahtumiin ja toimintaan
0.150,00 Seurapaidan hankinta- ja painatuskulut
0.650,00 Menot yhteensä
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti