Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi
Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Kevätkokous 2007

Yleinen kokous 1 / 2007
21.4.2007 klo 13.00 Kahvila Voitto, Virran Puoti

1 Kokouksen avaus


Seuran puheenjohtaja Timo Suominen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen


Puheenjohtajaksi valittiin Timo Suominen joka toimi samalla sihteerinä. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Veikko Perttula ja Niilo Huujärvi.

3 Todetaan läsnäolijat


Läsnäolijoista laadittiin erillinen luettelo.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Vuosi- ja tilikertomuksen vahvistaminen


Esitettiin vahvistettaviksi johtokunnan laatimat: toimintakertomus
vuodelta 2006, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007
(poikkeuksellisesti kevätkokouksessa, koska varsinainen
yhdistystoiminta käynnistyi vasta loppuvuodesta).

Vahvistettiin toimintakertomus 2006, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen


Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vahvistettiin tilinpäätös.

7  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille


Valittiin pj:ksi Petri Vilhuniemi tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.

8 Muut asiat


Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat

a) Kunniajäsenen valinta

Valittiin Oiva Saarinen seuran kunniajäseneksi.

b) Logokilpailu

Kilpailun osallistujat käytiin läpi ja todettiin ehdotusten saamat äänimäärät tähän asti. Valtuutettiin johtokunta tekemään valintapäätökset kilpailun aikataulun mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen


Päätettiin kokous klo 13. 50

sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti