Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi
Putkilahden Ketterä ry

Toimintakertomus 2006


1    Seuran sääntöjen mukainen tarkoitus, toimialue


Ketterän toiminnan tarkoitus on saada jäsenensä liikkumaan. Tämä liikunta tapahtuu kunkin omien edellytysten mukaan ja voi olla kaikkea arkisesta kuntoliikunnasta kilpaurheiluun asti. Seuran toiminta-alue on Putkilahti.

2    Toiminnan tilanne, jäsenistö


Kunniakkaista perinteistä huolimatta Ketterän toiminta on ollut hyvin vähäistä viime vuosina ja seuratoiminta ei ole lähtenyt liikkeelle, vaikka uusia johtokuntia on valittu useita 1990- luvulla ja 2000 -luvullakin. Nämä eivät kuitenkaan ole rekisteröityneet. Seuralla ei ole jäsenluetteloa (ovatko em. aiemmat aiemmat jk:t keränneet jäsenmaksuja?), minkä vuoksi v.2006 toimintaa uudelleen käynnistettäessä katsottiin, että seuraan voi liittyä ilman jäsenmaksua v. 2007. kuluvan vuoden syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden jatkossa. Alustava jäsenluettelo on liitteenä, yhteystietoja täydennetään.

3    Pidetyt kokoukset, johtokunta


Vuoden 2006 lokakuun 21. päivänä pidettiin varapj. Veikko Perttulan kokoon kutsumana Putkilahden Ketterä ry:n yleinen syyskokous. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta, johon kuuluvat Riitta Hakanen, Riitta Harjula, Niilo Huujärvi, Veikko Perttula, Tapio Ranta ja Katri Ruth. Seuran pj:ksi valittiin Timo Suominen, joka samalla toimii jk:n puheenjohtajana. Taloudenhoitajaksi valittiin Marja Riikonen. Kokouksessa keskusteltiin sääntöjen mukaisista asioista sekä myös Ketterän tulevaisuuden näkymistä ja vaihtoehtoisista tavoista hoitaa sinänsä tärkeää liikuntaharrastusta edistävää seuratoimintaa.    

4    Toimenpiteet kentällä, urheilutoiminta


Urheiluseura Putkilahden Ketterä ry:n toiminta elpyi seuran urheilukentällä alkaneen liikuntatoiminnan seurauksena. Ketterän vanhan johtokunnan jäsenten suostumuksella kenttäalueelle kunnostettiin beach volley ?kenttä, ja peli-illat keräsivät kesän mittaan suuren porukan suosion. Sekä kunnostustyössä että peli-iltojen kantavana voimana kunnostautuivat Tapio ja Joni Ranta, mistä teosta seura osoittaa heille parhaan kiitoksen.

Talkoissa kesän ja syksyn mittaan kenttää raivattiin useaan otteeseen ja vuoden lopussa oli koottu komea kasa raivauspuuta. Seuran johtokunta päätti hankkia varoja seuralle myymällä raivauspuun energiapuuksi sekä teettää kentän ympäristössä siistimistarkoituksessa pienimuotoisen savotan, mistä myös saataisiin tuloja.

Kentällä olevan varasto- ja pukuhuonekopin kunnostusta suunniteltiin ja suojattiin katto väliaikaisella peitteellä.

5    Seuran talous


Seuran tilillä oli vuoden lopussa noin 207 eur rahaa. Beach volley -kentän kunnostuksesta aiheutuneet kulut on hoidettu asian puuhamiesten varoilla; tämä laina maksetaan heille takaisin seuralle tulevista tuloista.

Kentältä raivatun puun ja harvennuksesta saatujen puiden myynnistä saaduilla tuloilla pyritään rahoittamaan seuran toimintaa v. 2007.

 
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti