Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Syyskokous 2014

Yleinen kokous 2 / 2014
sunnuntaina 14.12.2014 klo 11 Koulupuisto, Putkilahti
 
 

1  Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Niilo Huujärvi avasi kokouksen kello 11.00.

2  Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niilo Huujärvi ja sihteeriksi Veikko Perttula, ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Valto Koskinen ja Timo Suominen.

3  Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet erillisessä osanottajaluettelossa.

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5  Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2015.

6  Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle puheenjohtaja

Valittiin yksimielisesti Niilo Huujärvi seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2015.

7  Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä

Valittiin uudelleen erovuoroiset Veikko Perttula, Tapio Ranta ja Timo Suominen seuraavalle 2-vuotiskaudelle johtokuntaan. Eroa pyytäneen Hannu Pekkarisen tilalle valittiin Valto Koskinen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Jarmo Ikonen ja Katri Ruth.

8  Valitaan tilinpitäjä ja kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastajat

Valittiin seuran tilinpitäjäksi Marja Riikonen, toiminnantarkastajiksi Tauno Rantalainen ja Irma Turma sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Salonen ja Virpi Ruth-Salonen.

9  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2015 on viisi (5) euroa. Seuran jäsen voi ilmoittaa toimintavuoden aikana 15 vuotta täyttävän, tai sitä nuoremman, huollettavanaan olevan lapsen seuran jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua. Toimintavuoden aikana 80 vuotta täyttävä tai sitä vanhempi jäsen voi vuosittain ilmoittautua jäseneksi ilman jäsenmaksua.

Kannattajajäsenmaksun suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Kannattavalla henkilöjäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöjäsenillä. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

10  Kunniajäsenen valinta

Päätettiin johtokunnan ehdotuksesta nimetä seuran kunniajäseneksi Aino Riikonen. Perusteena saavutukset kilpaurheilussa ja esimerkillinen hyöty- ja kuntoliikunnan harrastus. Hallituksen jäsen Timo Suominen toimittaa kunniakirjan.

11  Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen 11 § mukaisesti vireille panemat asiat

Muita asioita ei käsitelty.

12  Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti hyvin sujuneen kokouksen kello 13:10.
 

Pöytäkirjan vakuudeksi:


________________________
Niilo Huujärvi, kokouksen puheenjohtaja

________________________
Veikko Perttula, kokouksen sihteeri

________________________
Valto Koskinen, pöytäkirjan tarkastaja

________________________
Timo Suominen, pöytäkirjan tarkastaja

 

sivua muokattu viimeksi 22.12.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti