Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry    

Kevätkokous 2014

Yleinen kokous 1 / 2014
sunnuntaina 15.6.2014 klo 13:00 Seuralan grillikatoksella

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Niilo Huujärvi avasi kokouksen klo 13:00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niilo Huujärvi ja sihteeriksi Veikko Perttula. Ääntenlaskijaksi valittiin Timo Suominen. Päätettiin, että kaikki osallistujat allekirjoittavat pöytäkirjan.

3 Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat on kirjattu erilliseen osanottajaluetteloon.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Vuosi- ja tilikertomuksen vahvistaminen

Vahvistettiin johtokunnan laatimat vuosi- ja tilikertomukset ja esitettiin tilintarkastajien antama lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013. 

6  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianomaisille vastuuhenkilöille.

7 Kesän liikuntatoiminnan suunnittelu

Ilmoittelu toiminnasta: Timo tekee telineen A3-kokoisille ilmoituksille. Telinettä voidaan käyttää esimerkiksi urheilukentän tienhaarassa maantien laidassa. Timo ja Niilo suunnittelevat tapahtumakohtaisesti ilmoitusten jakamisen kylän ja lähialueen ilmoitustauluille. Ilmoitukset laaditaan sähköisiksi versioiksi (esim pdf) jotka voidaan sitten sekä tulostaa eri kokoihin että jakaa sähköisesti. Tapahtumia markkinoidaan myös internetissä: kyläseuran tapahtumakalenteri, Ketterän nettisivut, Facebook; pyritään saamaan myös kyläkaupan nettisivuille.

Jalkapalloturnaus: Jalkapallon Juhannusturnaus pidetään sunnuntaina 22. kesäkuuta kello 14 alkaen urheilukentällä. Turnausinfo on Ketterän nettisivuilla. Veikko laatii Juhannusturnauksen ilmoituksen. Osallistujille tarjotaan vettä ja mehua. Veikko käy kiinnittämässä maaliverkot ja tuo turnauspäivänä rajamerkit. Ainakin Veikko pääsee tällä tietoa turnauspäivänä paikalle.

Kesäkisat: Kesäkisat järjestetään torstaina 17. heinäkuuta kello 13 alkaen urheilukentällä. Kisainfo on Ketterän nettisivuilla. Johtokunta on Katrin johdolla laatinut suunnitelman kesäkisajärjestelyistä 2014. Veikko laatii ilmoituksen. Kisajärjestelyt voivat vaatia vielä tapaamisen ennen kisoja.

Kyläkauppapäivän liikuntanurkkaus: Käytiin Pirkko-kauppiaan luona sopimassa järjestelyistä. Kyläkauppapäivä pidetään lauantaina 5. heinäkuuta kello 10 alkaen. Niilo etsii pussijuoksuun säkit. Paikalle tuodaan viime vuodelta tuttuja tarvikkeita kuten tikkataulu.

Lentopallo: Verkko asennetaan ja kenttäpohjaa kunnostetaan. Säännöllistä pelipäivää ei ole tällä hetkellä suunnitteilla. Lentopallokentälle on tiedossa silti käyttäjiä, esimerkiksi koulun leirit. Pallo on lainattavissa Ketterältä, mutta kentällä saa pelata myös omalla pallolla.

8 Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:40.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________
Niilo Huujärvi, kokouksen puheenjohtaja

________________________
Veikko Perttula, kokouksen sihteeri

________________________
Timo Suominen, pöytäkirjan tarkastaja

 

sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti