Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Syyskokous 2011

Yleinen kokous 2 / 2011
sunnuntaina 18.12.2011 klo 13.00 Koulupuisto, Putkilahti
 
 

1  Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Niilo Huujärvi avasi kokouksen kello 13:00.

2  Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niilo Huujärvi ja sihteeriksi Veikko Perttula, pöytäkirjantarkastajaksi Timo Suominen.

3  Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat erillisessä osanottajaluettelossa.

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5  Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

Järjestetään edelleen beach volley -lentopalloiltoja urheilukentällä. Toimintamuodoista tarkemmin toimintasuunnitelmassa.  

6  Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2012.

7  Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle puheenjohtaja

Valittiin yksimielisesti Niilo Huujärvi seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2012.

8  Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä

Valittiin Hannu Pekkarinen, Visa Halttunen ja Katri Ruth johtokuntaan. Muut johtokunnan jäsenet ovat Veikko Perttula, Tapio Ranta ja Timo Suominen.

9  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 Tauno Rantalainen ja Irma Turma sekä varalle Pekka Salonen ja Virpi Ruth-Salonen. 

10  Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet mahdollisiin seuratoiminnan vaatimiin jaoksiin

Seuratoimintajaoksia ei muodostettu.

11  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2012 on viisi (5) euroa. Seuran jäsen voi ilmoittaa toimintavuoden aikana 15 vuotta täyttävän, tai sitä nuoremman, huollettavanaan olevan lapsen seuran jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua.

Kannattajajäsenmaksun suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Kannattavalla henkilöjäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöjäsenillä. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

12  Valitaan seuran edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin

Valtuutettiin johtokunta valitsemaan edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin. 

13  Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen 11 § mukaisesti vireille panemat asiat

Muita asioita ei käsitelty.

14  Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:05.
 

Pöytäkirjan vakuudeksi:


________________________
Niilo Huujärvi, kokouksen puheenjohtaja

________________________
Veikko Perttula, kokouksen sihteeri

________________________
Timo Suominen, pöytäkirjan tarkastaja

sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti