Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi
Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Syyskokous 2008

Yleinen kokous 2 / 2008
sunnuntaina 23.11.2008 klo 13.00 Koulupuisto, Putkilahti

1 Kokouksen avaus


Seuran puheenjohtaja Niilo Huujärvi avasi kokouksen kello 13:00.

2 Kokouksen järjestäytyminen


Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Huujärvi, sihteeriksi Veikko Perttula ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Timo Suominen ja Tapio Ranta.

3 Todetaan läsnäolijat


Läsnäolijat on kirjattu erilliseen osanottajaluetteloon.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 2 viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena


Järjestetään edelleen beach volley -lentopalloiltoja urheilukentällä. Toimintamuodoista tarkemmin toimintasuunnitelmassa.

6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio


Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2009 (liitteenä).

7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle puheenjohtaja


Valittiin yksimielisesti Niilo Huujärvi seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2009.

8 Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle kolme jäsentä


Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen: Veikko Perttula, Tapio Ranta ja Timo Suominen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Jorma Pynnönen, Riitta Harjula ja Katri Ruth.

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastajat


Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2009 Tauno Rantalainen ja Marja Kuisma sekä varalle Pekka Salonen ja Virpi Ruth-Salonen.

10 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet mahdollisiin seuratoiminnan vaatimiin jaoksiin


Seuratoimintajaoksia ei muodostettu.

11 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus


Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2009 on viisi (5) euroa. Seuran jäsen voi ilmoittaa toimintavuoden aikana 15 vuotta täyttävän, tai sitä nuoremman, huollettavanaan olevan lapsen seuran jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua.

Kannattajajäsenmaksun suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Kannattavalla henkilöjäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöjäsenillä. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

12 Valitaan seuran edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin


Johtokunta haki seuralle Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenyyttä kevätkokouksen myöntämällä valtuudella. Jäsenyys on myönnetty, tällä hetkellä jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Valtuutettiin johtokunta valitsemaan edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n kokouksiin.

13 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen 11 § mukaisesti vireille panemat asiat


Muita asioita ei käsitelty.

13    Kokouksen päättäminen


Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15.


Niilo Huujärvi, p

Veikko Perttula, sihteeri


Timo Suominen, pöytäk.tark.


Tapio Ranta, pöytäk.tark.
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti