Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenedut
Ketterän logo
Ketterän paita
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2009

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010


Kehitetään liikuntatoimintaa tähänastisten hyvien kokemusten pohjalta. Jatketaan urheilukentän kunnostusta. Kiinnitetään huomiota jäsenpalveluihin ja tiedottamiseen.

Kesäkisat

Kesäkisat järjestetään perinteiseen tapaan heinäkuussa.

Beach Volley

Jatketaan lentopalloiltoja totuttuun tapaan.

Muu liikuntatoiminta

Järjestetään talvinen liikuntatapahtuma vuoden 2008 "Ketterän Tulet" -tapahtuman tyyliin. Tutkitaan mahdollisuus järjestää hiihtokilpailu/hiihtotapahtuma koulujen hiihtoloman alkaessa. Selvitetään mahdollisuudet latuverkoston ylläpitoon ja kylän yhteiseen luistelupaikkaan.

Aktivoidaan jalkapalloharrastusta kentällä, mahdollisesti myös ulkosählyä, pesäpalloa tms, kysynnän mukaan. Kiinnitetään huomiota tiedottamiseen: etenkin starttikerrat, yhteyshenkilötiedot.

Tiivistetään yhteistyötä rajojen yli, kuten kesän 2009 "kolmen kylän turnaus".

Tapahtumia järjestetään yhdessä eri yhdistysten, yhteisöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa. Esimerkiksi kesäkisat voisivat olla osa vuotuista kesätapahtumien päivää tai -viikkoa. Osallistutaan muiden järjestämien tapahtumien järjestelyihin pyydettäessä.

Kentän kunnostus

Maalataan huoltorakennuksen ulkoseinät toiseen kertaan ja mahdollisesti sisäseinät. Rakennetaan myyntipöydät ja varastohyllyt. Perataan kentän ojat, erityisesti metsänpuoleinen laita (vaatii myös konetyötä).  Kunnostusta varten järjestetään yhdet tai useammat talkoot.

Kentän ylläpito

Kentän pintaa huolletaan niittämällä, tavoitteena 2 kertaa kesäkuussa ja kerran heinäkuussa (riittävän ajoissa ennen kesäkisoja). Puuntaimia ja -juuria kerätään pois kentän kunnostustalkoiden yhteydessä. Lentopallokentän kunnossapito tapahtuu lentopalloiltojen yhteydessä.

Jäsentoiminta

Painatetaan lisää seurapaitoja Ketterän logolla, huomioidaan jo saadut kokemukset (kokovalikoima).

Laaditaan mahdollisimman säännöllinen jäsentiedote, esimerkiksi 4 kertaa vuodessa. Tiedote jaetaan sähköpostitse ja tiivistelmä tiedotteesta välitetään Putkilahden kylälehteen julkaistavaksi. Ylläpidetään edelleen seuran verkkosivuja http://kettera.putkilahti.fi -osoitteessa.

Mahdollisista tapahtumista tiedotetaan kylälehden kautta sekä tarvittaessa kohdennetusti sopivalle kohderyhmälle, haastetyylisesti.

Jäsenhankintaa harjoitetaan erityisesti johtokunnan jäsenten toimesta. Lisäksi seuran www-sivuilla on jäsenyyden hakemiseen ja jäsentietojen ylläpitoon tarkoitettu lomake.

Yleissuunnitelma seuraaville vuosille

Putkilahden Ketterä järjestää kylällä tilaisuuksia liikuntaan ryhmissä. Lisäksi seura pitää yllä kunnostettua urheilukenttää ja parantaa sen palveluvarustusta vähitellen. Liikuntahenkisiä tapahtumia järjestetään resurssien mukaan, pyrkien ainakin yhteen tapahtumaan kesässä.

2 Talousarvio vuodelle 2010Tuloarvio:
0.150,00 Jäsenmaksutulot: tavoite väh. 30 maksavaa jäsentä
0.100,00 Kannatusjäsenmaksut (väh. 20 euroa kpl)
0.200,00 Avustus kesäkisajärjestelyihin
0.400,00 Avustus kentän kunnostusinvestointeihin
0.200,00 Avustus kentän ylläpitoon
0.100,00 Tapahtumista varainhankintatuloja
0.400,00 Ketterän seurapaitatulot
1.550,00 Tuloarvio yhteensä

Menoarvio:
0.060,00 Huoltorakennuksen vakuutus
0.590,00 Huoltorakennuksen jatkokunnostus
0.100,00 Ojien perkaukseen konetyötä
0.400,00 Seurapaitojen hankinta ja painatus
0.200,00 Kesäkisajärjestelyt
0.200,00 Toimisto-, tiedotus-, viranomais-, keskusjärjestö- ym kulut
1.550,00 Menoarvio yhteensä

 
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti