Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Tietoa muualla
Yhteydenottosi
Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Johtokunnan kokous 3/2007

Aika:        6.4.2007 18:00 saakka 
Paikka:    Sähköpostikokous
Läsnä:   
    Timo Suominen, puheenjohtaja
    Riitta Hakanen
    Riitta Harjula
    Niilo Huujärvi
    Tapio Ranta
    Katri Ruth
    Veikko Perttula, sihteeri
 

1              Kokouksen avaus


Putkilahden Ketterän puheenjohtaja Timo Suominen avasi kokouksen sähköpostiviestillä kaikille johtokunnan jäsenille 30.3.2007 kello 15:39.
 

2              Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3              Esityslistan hyväksyminen


Hyväksyttiin esityslista.
 

4              Edellisten kokousten pöytäkirjat


Hyväksyttiin johtokunnan kokousten 1 ja 2 pöytäkirjat.
 

5              Tilinpäätös edellisiltä kausilta


Toiminnan ollessa pysähtyneenä on myös tilinpäätökset tekemättä ja tilit tarkastettava. Koska varsinaista toimintaa ei ole ollut, on rahastonhoitaja Marja Riikosen avustuksella käyty läpi aiempien vuosien tilit (mm. tilinhoitomaksut, korkotulot) ja tarkistutettu ne tilintarkastajalla. Vuoden 2006 alussa tilillä on ollut rahaa 272,96 ja vuoden lopussa 207,61. Muita tase-eriä ei ole. Vuoden 2006 tilinhoitokulut ovat olleet 3 euroa ja varsinaisen toiminnan kulut 66 euroa. Korkotuottoja on 0,65 euroa. Tilikauden alijäämäksi jää näin 65,35 euroa. Toimintakertomus vuodelta 2006 käsitellään eri asiakohtana.
 
Päätös:

Päätettiin esittää seuran yleiselle kokoukselle tilinpäätökset vuosilta 1995-2005 ja vuodelta 2006.
 

6              Toimintakertomus vuodelta 2006


Hyväksyttiin Timo Suomisen laatima toimintakertomus vuodelta 2006 (liite).
   

7              Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007


Seuran toiminnan uudelleenkäynnistänyt yleinen kokous 21.10.2006 antoi johtokunnalle tehtäväksi laatia toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavan yleisen kokouksen käsiteltäväksi. Johtokunta käsitteli vuoden toimintasuunnitelmaa tammikuun kokouksessa. Veikko Perttulan tuon pohjalta koostama toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä.
 
Päätös:

Hyväksyttiin liitteenä olevat toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi seuran kevätkokoukselle (liite).
 

8              Seuran kevätkokouksen koollekutsuminen


Kokouksen avausviestissä Timo Suominen ehdotti kevätkokouksen päivämääräksi lauantaita 21.4.2007 ja paikaksi Kahvila Voittoa; tarkka kellonaika jäi vielä avoimeksi. Asian kiireellisyyden vuoksi kutsu on jo toimitettu kylälehden huhtikuun numeroon. Kahvilan pitäjän kanssa on sovittu että kokous alkaa kello 13. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Lisäksi esillä ovat vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Myös seuran logokilpailun tilanne tarkastetaan kokouksessa, ja jos mahdollista, tehdään päätös minkä ehdotuksen pohjalta logosuunnittelua jatketaan.
 
Päätös:

Päätettiin kutsua seuran kevätkokous koolle lauantaina 21.4.2007 kello 13:00 alkaen Kahvila Voittoon Virran Puodilla. Kutsu on toimitettu kylälehden huhtikuun numeroon. Annettiin puheenjohtajalle tehtäväksi kiinnittää sääntöjen mukainen virallinen kokouskutsu kylän ilmoitustaululle.
 

9              Seuraava johtokunnan kokous


Seuraava johtokunnan kokous pidetään kevätkokouksen yhteydessä (21.4.2007).
 

10        Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen 6.4.2007 kello 18:00 todettuaan kaikki päätösehdotukset hyväksytyiksi.
    

Pöytäkirjan vakuudeksi:
   

________________                   ________________

Timo Suominen                   Veikko Perttula

puheenjohtaja                   sihteeri
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti