Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Johtokunnan kokous 2/2007

Aika:    20.3.2007 18:00 saakka  
Paikka:    Sähköpostikokous
Läsnä:    
    Timo Suominen, puheenjohtaja
    Riitta Hakanen
    Riitta Harjula
    Niilo Huujärvi
    Tapio Ranta
    Katri Ruth
    Veikko Perttula, sihteeri


1    Kokouksen avaus

Putkilahden Ketterän puheenjohtaja Timo Suominen avasi kokouksen sähköpostiviestillä kaikille johtokunnan jäsenille 17.3.2007 kello 13.

2    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3    Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4    Seuran nimenkirjoittajan valinta

Sääntöjen mukaan seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Päätettiin yksimielisesti valita johtokunnan jäsen Niilo Huujärvi seuran nimenkirjoittajaksi toistaiseksi. Annettiin puheenjohtajalle tehtäväksi toimittaa tieto valinnasta yhdistysrekisteriin.

5    Kentältä raivattujen risujen myynti

Edellisessä kokouksessa päätettiin myydä kentältä raivatut risut.

Timo: Leimattiin siten, että tienvarteen jätettiin pääasiassa nuorempia koivuja, runkovaurioita kärsineet vanhemmat otetaan pois, kentän sisääntulon molemmin puolin olleet männyt jätetään. Salmelantien puoleisella rinteellä metsurit katsovat kehityskelpoisia koivuja ryhmittäin.

Niilo: Puut ja risut kentältä on myyty ja rahat tulevat maaliskuun puolenvälin paikkeilla tilille.

Todettiin yksimielisesti risujen myyntiasia loppuunkäsitellyksi.

6    Talvitapahtuman järjestäminen

Todettiin, että poikkeuksellisen talven vuoksi emme enää suunnittele talvitapahtumaa tälle talvelle.

7    Ketterän nettisivut

Yhdistykselle on varattu verkkotunnus putkilahti.fi ja Veikko Perttula on tehnyt edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti seuran verkkosivustolle rungon kettera.putkilahti.fi -osoitteeseen. Lisäksi verkko-osoite www.putkilahti.fi on ohjattu näyttämään käyttäjälle kyläseuran sivusto www.putkilahti.net. Verkkotunnukseen putkilahti.fi perustuvia sähköpostiosoitteita ei ole toistaiseksi luotu, mutta se on tarvittaessa mahdollista.

Päätettiin, että kukin johtokunnan jäsen pohtii millaista tietoa ja missä muodossa seuran verkkosivustolla voisi olla.

8    Seuraava johtokunnan kokous

Jätettiin seuraavan kokouksen ajankohta puheenjohtajan päätettäväksi.

9    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.3.2007 kello 18:00 todettuaan kaikkien johtokunnan jäsenten toimittaneen viestin, jossa laaditut päätösehdotukset hyväksytään.


Pöytäkirjan vakuudeksi:


________________    ________________
Timo Suominen    Veikko Perttula
puheenjohtaja    sihteeri
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti