Etusivulle
Tervetuloa!
Kesäkisat
Urheilukenttä
Juhannusturnaus
Ketterän Tulet
Luontoretkihaaste
Muuta toimintaa
Yhdistys ja jäsenedut
Tietoa muualla
Yhteydenottosi

Putkilahden Ketterä ry     Pöytäkirja

Johtokunnan kokous 1/2007

Aika:    6.1.2007 klo 13.00 - 15.30 
Paikka:    Koulupuisto
Läsnä:
    Timo Suominen, puheenjohtaja
    Riitta Hakanen
    Riitta Harjula
    Niilo Huujärvi
    Katri Ruth
    Veikko Perttula, sihteeri
Poissa:
    Tapio Ranta


1    Kokouksen avaus

Putkilahden Ketterän puheenjohtaja Timo Suominen avasi kokouksen klo 13. Sovittiin, että Veikko Perttula toimii kokouksen sihteerinä, koska johtokunta ei ole vielä järjestäytynyt eikä seuran sihteeriä ole valittu.

2    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3    Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4    Ketterän johtokunnan järjestäytyminen

Ketterän varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valinta: valittiin Katri Ruth varapuheenjohtajaksi, Veikko Perttula sihteeriksi ja Marja Riikonen taloudenhoitajaksi. Timo on kysynyt Marja Riikosen suostumuksen tehtävään.

Pidettiin tärkeänä, että seuran toiminta on mahdollisimman avointa. Johtokunnan kokouksista tulisi tiedottaa jäsenille (esimerkiksi sähköpostitse seuran jäsentiedotteen yhteydessä). Näin jokainen seuran jäsen voi tulla kokouksiin mukaan puheoikeudella, tai toimittaa asioita käsiteltäväksi. Johtokunnan pöytäkirjojen julkistamista Internetissä harkitaan myös.

5    Seuran jäsenluettelo ja jäsenmaksusta keskusteleminen

Todettiin, että vuonna 2007 ei ole jäsenmaksua. Keskusteltiin siitä, millainen jäsenluettelon tulisi olla (yhdistyslaki). Seuran kannalta tarvitaan nimi, osoite ja ehdollisesti sähköpostiosoite: "haluatko sähköpostiisi tietoa seuran toiminnasta?". Jatkossa jäsenmaksun sopiva suuruus on ehkä 10 euroa?? Asiasta päättää yleinen kokous syksyllä.

6    Kentältä raivattujen risujen myynti

MHY välittää, hinta määrittyy vasta energiasisällön perusteella. Päätettiin myydä. Alueella voisi tehdä lisäraivauksen/hakkuun, josta tulisi fyrkk... eikun rahaa, ja alue selkiintyisi ja säilyisi kuivempana. Tuulensuojaa pitää silti jättää. Pyydetään jotakuta asiantuntijaa arvioimaan työmaan oikean toteutustavan. Niilo hoitaa asiaa eteenpäin.

7    Talvitapahtuman järjestäminen

Keskusteltiin pulkkamäkiasiasta. Pidettiin tärkeänä ettei 4H:n ym normaalia toimintaa häiritä. Voimme kuitenkin tarjoutua auttamaan tapahtumassa, Timo selvittää. Voitaisiin esittäytyä samalla: a-nelonen!

8    Kesätoiminta urheilukentällä

Lentopalloharrastus jatkuu. Tarvitaanko oheistoimintaa pelaajien mukana oleville lapsille? Jätetään pohdittavaksi.

Suunniteltiin lentopallokoulun järjestämistä, esimerkiksi kesäkuun alkupuolella jonain viikonloppuna. Katri toimisi kouluttajana. Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

9    Kesätapahtuma

Suunniteltiin kesätapahtuman järjestämistä, vuoden 2001 Tube Games -hengessä, eli pienimuotoiset kesäkisat jossa olisi myös erilaista leikkimielistä ohjelmaa. Päätettiin, että kapulanheiton virallinen kisakapula on jesseteipillä vahvistettu Ericsson GA628.

Keskusteltiin joukkue- ja haastekilpailuista, idealuonnokset on kirjattu erilliseen muistioon. Ideointia päätettiin jatkaa sähköpostitse.

Ketterän varainhankintaa varten voitaisiin järjestää jälleen kolikonpudotuskilpailu, siitä on hyviä kokemuksia. Ketterä voisi järjestää myös virvoke- ja muuta pienimuotoista myyntiä, mahdollisesti mukaan voisi ottaa paikallisten yrittäjien tuotteita. Jatketaan tapahtuman suunnittelua seuraavassa kokouksessa.

10    Kentän kunnostus

Päätettiin jatkaa kentän kunnostusta. Kantoja kerätään pois alkukeväästä. Isot koneella, pieniä käsin. Sen jälkeen pinnan käsittely äkeellä / jyrällä tms. Kesätapahtuman ajaksi merkataan alueet joille ei voi mennä, jos niitä on.

Kentän koppi: Katto on korjauskelpoinen. Vieressä olevat isot puut kannattaa kaataa pois - haavat saunanlauteiksi? Siivotaan koppi ennen kesäkautta sisältä ja arvioidaan katon kunnostustarve tarkemmin.

11    Muu toiminta

Vuotuinen huomionosoitus liikunta-asiaa eteenpäin vievälle henkilölle? Kunniakirja, jossa varsinainen titteli henkilön toiminnan mukaan. Jatketaan asian käsittelyä myöhemmin.

Joulukuusien myynti kytkeytyy raivaustöihin. Palataan asiaan tarkemmin myöhemmin.

12    Seuran logoa koskeva kilpailu

Päätettiin käynnistää kilpailu Ketterän logon suunnittelusta. Kaikille avoin kilpailu julkistetaan helmikuun kylälehdessä (Timo hoitaa ilmoituksen lehteen), kilpailuehdotukset pyydetään toimittamaan maaliskuun 2007 loppuun mennessä Timon osoitteella tai Virran Puotiin (Veikko kysyy) tai sähköisesti osoitteella liikuntalogo@putkilahti.net (menee Timon sähköpostiin). Kilpailuehdotuksen sähköisesti lähettäviä pyydetään varmistamaan ehdotuksensa perillemeno.

Ohjeistettiin Timoa hankkimaan kilpailun palkinnot.

Pyydetään Virran Puodilta lupa pitää saapuneet kilpailuehdotukset Kahvila Voitossa nähtävillä huhtikuun ajan. Parasta logoehdokasta voi äänestää. Äänestyslipukkeelle kirjoitetaan äänestäjän mielestä parhaan logoehdotuksen tunnus ja äänestäjän nimi ja yhteystiedot. Äänestyslipuke osallistuu arvontaan (Timo kysyy arvontapalkinnot). Arvonnan tulokset ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Äänestyksen yhteydessä voi ilmoittautua seuran jäseneksi. Äänestäjien tietoja ei julkisteta ja äänestyslipukkeet tuhotaan sen jälkeen kun äänestystulos on kirjattu.

Logokilpailun voittaa se kilpailuehdotus, joka saa äänestyksessä eniten kannatusta. Logokilpailun tulokset julkistetaan toukokuun kylälehdessä. Logo viimeistellään voittaneen ehdotuksen pohjalta. Putkilahden Ketterä ry pitää itsellään oikeuden käyttää kaikkia saapuneita kilpailuehdotuksia toimintansa markkinoinnissa ilman eri korvausta.

13    Ketterän nettisivut

Päätettiin kysyä, saako käyttää kyläseuran domain-nimeä/verkkotunnusta esimerkiksi tyyliin kettera.putkilahti.net tai kettera.putkilahti.fi, jolloin Ketterän ei tarvitsisi varata erikseen omaa verkkotunnusta.

Sovittiin, että Veikko tekee sivuston rungon, johtokunta ideoi asiaa eteenpäin tämän pohjalta.

14    Seuran jatkonäkymät

Keskusteltiin seuran tarpeellisuudesta ja toimintamuodosta. Todettiin, että jo pelkästään seuran omistaman urheilukentän säilyminen liikuntakäytössä edellyttää joka tapauksessa selkeitä päätöksiä ja selkeää organisointitapaa, päätettiin sitten jatkaa Ketterän toimintaa tai ei.

Urheiluseura voisi olla erilainen vaihtoehto esimerkiksi kasvavalle nuorisolle osallistua kylän kehittämiseen, samalla se kasvattaa yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Ketterän ylläpitämä liikunnallinen yhteinen harrastus lisää kesäasukkaiden ja kantaväestön vuorovaikutusta - Ketterän toiminta on jo nyt aktivoinut muualla asuvia. Erillisenä liikuntapainotteisena seurana Ketterän saattaisi olla myös helpompi saada liikuntaan liittyvään toimintaan ulkoista rahoitusta (esimerkiksi lentopallokoulu tai laajemmat liikuntaan liittyvät hankkeet).

Päätettiin, että otetaan seuran jatkonäkymät esille seuran syyskokouksessa 2007.

15    Seuraava johtokunnan kokous

Sovittiin, että Timo kutsuu, kokous pidetään viimeistään logokilpailun sisäänjättöajan päättyessä (maaliskuun lopussa).

16    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti vilkkaan ja asiapitoisen kokouksen noin 15.30


Pöytäkirjan vakuudeksi:


________________    ________________
Timo Suominen          Veikko Perttula
puheenjohtaja            sihteeri
sivua muokattu viimeksi 28.11.2014
Putkilahden Ketteräy kettera.putkilahti.fi rek.nro: 131.473
41870 Putkilahti